Tjänster

• Entreprenad
CC-Gruppen kan ta projektera och ta fram helhetslösningar eller verka som underleverantör och utför alla former av spårentreprenader från mark- och banarbeten till allt som har med kvalificerade signal- och elarbeten att göra.

• Byggnation
CC-Gruppen har generationer av erfarenhet och mycket duktig personal för byggnationer längs spår och järnväg. Både när det gäller totalentreprenader och utförandeentreprenader. Vi har egen maskinpark och verktyg för alla typer av markarbeten, kanalisation, brunnsättningar och spårkorsningar. Vi monterar även staket, avskärmningar och bullerplank för personskydd och säker arbetssmiljö.

• Underhåll
CC-Gruppen underhåller infrastrukturen på flera av Sveriges spåranläggningar. Förutom järnvägen underhåller vi även tunnelbana och spårvägar. Alltid snabbt, säkerhet och miljömedvetet för minimala driftstörningar.

• Personaluthyrning
Rätt utbildad personal på rätt plats betyder maximal säkerhet och trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Sedan 2014 bemannar vi Sveriges järnvägar med erfaren och kunnig personal. Vi arbetar med såväl långa som korta uppdrag och skräddarsyr lösningar tillsammans med beställaren.

Arbetsområden

• Signal och elarbeten
• Jordning
• Belysning
• Kabelskarvning
• Kabelförläggning
• Montage av växelvärme
• Kanalisation
• Bemanningsuthyrning
• TSM -A, E samt L-skydd.
• Elsäkerhetsledare E18
• Elarbetsansvarig Maskin
• Tri-utbildad personal Kat 19
• Kopplingsledare
• Kabelutsättning

Arbetar över hela Sverige

De flesta arbeten ligger under Trafikverkets ansvarsområden och en stor uppdragsgivare är Stockholms lokaltrafik där man förutom järnvägen även underhåller tunnelbanan och spårvägen.

Snabbt
• Vi effektiviserar arbetsprocessen.
• Våra medarbetare är drivna och verkar för att möta och överträffa tidsplaner.
• Lönsamhet genom att prioritera rätt och undvika förseningar.

Säkert
• En fullgod säkerhet är en självklarhet på våra arbetsplatser.
• Vi värderar alltid säkerheten högt och strävar alltid efter att öka den där det finns möjlighet.
• Alla medarbetare och partners ska känna sig trygga på våra arbetsplatser.

Kontakta oss direkt »

Tjänster

• Entreprenad
CC-Gruppen kan ta projektera och ta fram helhetslösningar eller verka som underleverantör och utför alla former av spårentreprenader från mark- och banarbeten till allt som har med kvalificerade signal- och elarbeten att göra.

• Byggnation
CC-Gruppen har generationer av erfarenhet och mycket duktig personal för byggnationer längs spår och järnväg. Både när det gäller totalentreprenader och utförandeentreprenader. Vi har egen maskinpark och verktyg för alla typer av markarbeten, kanalisation, brunnsättningar och spårkorsningar. Vi monterar även staket, avskärmningar och bullerplank för personskydd och säker arbetssmiljö.

• Underhåll
CC-Gruppen underhåller infrastrukturen på flera av Sveriges spåranläggningar. Förutom järnvägen underhåller vi även tunnelbana och spårvägar. Alltid snabbt, säkerhet och miljömedvetet för minimala driftstörningar.

• Personaluthyrning
Rätt utbildad personal på rätt plats betyder maximal säkerhet och trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Sedan 2014 bemannar vi Sveriges järnvägar med erfaren och kunnig personal. Vi arbetar med såväl långa som korta uppdrag och skräddarsyr lösningar tillsammans med beställaren.

Arbetsområden

• Signal och elarbeten
• Jordning
• Belysning
• Kabelskarvning
• Kabelförläggning
• Montage av växelvärme
• Kanalisation
• Bemanningsuthyrning
• TSM -A, E samt L-skydd.
• Elsäkerhetsledare E18
• Elarbetsansvarig Maskin
• Tri-utbildad personal Kat 19
• Kopplingsledare
• Kabelutsättning

Arbetar över hela Sverige

De flesta arbeten ligger under Trafikverkets ansvarsområden och en stor uppdragsgivare är Stockholms lokaltrafik där man förutom järnvägen även underhåller tunnelbanan och spårvägen.

Snabbt
• Vi effektiviserar arbetsprocessen.
• Våra medarbetare är drivna och verkar för att möta och överträffa tidsplaner.
• Lönsamhet genom att prioritera rätt och undvika förseningar.

Säkert
• En fullgod säkerhet är en självklarhet på våra arbetsplatser.
• Vi värderar alltid säkerheten högt och strävar alltid efter att öka den där det finns möjlighet.
• Alla medarbetare och partners ska känna sig trygga på våra arbetsplatser.

Kontakta oss direkt »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK