CC Gruppen

Rätt utbildad personal på rätt plats betyder maximal säkerhet och trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Sedan 2014 bemannar vi Sveriges järnvägar med erfaren personal. Vi arbetar med såväl långa som korta uppdrag och skräddarsyr lösningar tillsammans med beställaren.

CC Gruppen

Rätt utbildad personal på rätt plats betyder maximal säkerhet och trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Sedan 2014 bemannar vi Sveriges järnvägar med erfaren personal. Vi arbetar med såväl långa som korta uppdrag och skräddarsyr lösningar tillsammans med beställaren.

Tjänster

• Entreprenad
CC-Gruppen kan ta projektera och ta fram helhetslösningar eller verka som underleverantör och utför alla former av spårentreprenader från mark- och banarbeten till allt som har med kvalificerade signal- och elarbeten att göra.

• Byggnation
CC-Gruppen har generationer av erfarenhet och mycket duktig personal för byggnationer längs spår och järnväg. Både när det gäller totalentreprenader och utförandeentreprenader. Vi har egen maskinpark och verktyg för alla typer av markarbeten, kanalisation, brunnsättningar och spårkorsningar. Vi monterar även staket, avskärmningar och bullerplank för personskydd och säker arbetssmiljö.

• Underhåll
CC-Gruppen underhåller infrastrukturen på flera av Sveriges spåranläggningar. Förutom järnvägen underhåller vi även tunnelbana och spårvägar. Alltid snabbt, säkerhet och miljömedvetet för minimala driftstörningar.

• Personaluthyrning
Rätt utbildad personal på rätt plats betyder maximal säkerhet och trygghet för våra kunder och samarbetspartners. Sedan 2014 bemannar vi Sveriges järnvägar med erfaren och kunnig personal. Vi arbetar med såväl långa som korta uppdrag och skräddarsyr lösningar tillsammans med beställaren.

Arbetar över hela Sverige

De flesta arbeten ligger under Trafikverkets ansvarsområden och en stor uppdragsgivare är Stockholms lokaltrafik där man förutom järnvägen även underhåller tunnelbanan och spårvägen.

Snabbt
• Vi effektiviserar arbetsprocessen.
• Våra medarbetare är drivna och verkar för att möta och överträffa tidsplaner.
• Lönsamhet genom att prioritera rätt och undvika förseningar.

Säkert
• En fullgod säkerhet är en självklarhet på våra arbetsplatser.
• Vi värderar alltid säkerheten högt och strävar alltid efter att öka den där det finns möjlighet.
• Alla medarbetare och partners ska känna sig trygga på våra arbetsplatser.

Arbetsområden

• Signal och elarbeten • TSM -A, E samt L-skydd
• Jordning • Elsäkerhetsledare E18
• Belysning • Elarbetsansvarig Maskin
• Kabelskarvning • Tri-utbildad personal Kat 19
• Kabelförläggning • Kopplingsledare
• Montage av växelvärme • Kabelutsättning
• Kanalisation • Markarbeten
• Bemanningsuthyrning • Säkerhetsavskärmning

Arbetsområden

• Signal och elarbeten
• Jordning
• Belysning
• Kabelskarvning
• Kabelförläggning
• Montage av växelvärme
• Kanalisation
• Bemanningsuthyrning
• TSM -A, E samt L-skydd.
• Elsäkerhetsledare E18
• Elarbetsansvarig Maskin
• Tri-utbildad personal Kat 19
• Kopplingsledare
• Kabelutsättning

Senaste nytt

Ny medarbetare

Publicerad: 7/8

Vecka 34 börjar Ronny Calpe som Eltekniker. Han kommer att vara stationerad hos struktorn

Läs mer »
Besök i Norge för nyinvesteringar

Besök i Norge för nyinvesteringar

Publicerad: 11/6

Besök I Norge i Catepillar fabriken

Läs mer »

GDPR Trygg hantering av dina personuppgifter

Publicerad: 24/5

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du som kontaktperson för ditt företag.ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till o...

Läs mer »